LANDGOED HUIZE BERGEN  |  GLORIEUXLAAN 1  |  5261 SG VUGHT  |  T 073 658 04 00  |  WELKOM@HUIZEBERGEN.NL                        NL | EN

huizebergen.nl > Landgoed  >  GeschiedenisReserveer Hotelkamer

Aankomst / Arrival
 title=
Vertrek / Departure
 title=
Promotiecode 

BOEK KAMER


 


Offerte
Bijeenkomst

RESERVEER VOOR:

Geschiedenis van Landgoed Huize Bergen
van villa naar maatschappelijk conferentiehotel

In 1916 werd Landgoed Huize Bergen gebouwd in opdracht van de familie Fentener van Vlissingen – Roosenburg onder architectuur van de architect Johan Wilhelm Hanrath. Het voormalig woonhuis van de familie ‘Villa Huize Bergen’, daterende uit de negentiende eeuw, werd hiervoor afgebroken. 

Een schitterende park van zestien hectare rond om de villa werd eveneens aangelegd in de negentiende eeuw door een Belgische tuinarchitect, wiens naam we niet hebben kunnen achterhalen. Het ‘vogeleiland’ in de vijver van de tuin werd voorheen bewoond door flamingo´s en druk bezocht door vele soorten vogels, eenden en zwanen. Thans is ´het vogeleiland’ in gebruik voor outdoor-activiteiten en bevindt zich hier het Verborgen Verblijf.

In 1927 namen de heer Willem en mevrouw Charlotte van Beuningen – Fentener van Vlissingen hun intrek in de Villa op het landgoed, dat tot die tijd dienst deed als buitenverblijf van de ouders van Charlotte.

Op het landgoed bevonden zich nog diverse andere gebouwen. Het poortgebouw, nu ‘het Koetshuis’ genaamd, waarin een garage, paardenstal en twee dienstwoningen waren ondergebracht. Ook stond er een opbindgebouw voor planten, nu ‘de Bloembinderij’ genaamd. Naast dit gebouw stonden prachtige kassen met daarin kwekerijen. Deze kassen zijn tijdens de bevrijding in 1945 door beschietingen van de geallieerden verloren gegaan. Dan was er nog ‘de Eekhoorn’ dat dienst deed als woonhuis van de chef tuinman. Op dit moment wordt het bewoond door de terreinbeheerder.

Verder waren er nog gebouwen zoals ‘de oude Pauw’ (in de jaren vijftig een jeugdherberg), ‘de Wingerd’ (vroeger een Engelse tuin met boomgaard) en een ossenstal die nog een tijdje als kapel in gebruik is geweest. De laatste drie gebouwen zijn momenteel geen onderdeel meer van Landgoed Huize Bergen.

QUOTES EN ANEKDOTES >De heer en mevrouw Van Beuningen Fentener – van Vlissingen

Het echtpaar Van Beuningen-Fentener van Vlissingen is altijd zeer maatschappelijk betrokken geweest. In de jaren dertig lieten zij arbeiderswoningen bouwen voor het toen armlastige Vught. Ook het schitterende gemeentehuis in Vught was een geschenk van de familie aan de gemeente Vught. Willem van Beuningen werd door de koningin benoemd tot ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw. Mevrouw Van Beuningen organiseerde tijdens de Tweede Wereldoorlog verstrekking van voedselpakketten voor kamp Vught en zette sinds 1938 in voor de ‘Morele Herbewapening’, een filosofie dat eerlijkheid, reinheid, onzelfzuchtigheid, liefde en de morele en geestelijke krachten vrijmaken die de wereld in positieve zin beïnvloeden en vernieuwen.

Willem van Beuningen (1873) overleed in 1948. Hierna besloot zijn vrouw Charlotte het landgoed te verkopen (23 november 1949) aan het Bisdom ’s-Hertogenbosch onder de voorwaarde dat het een maatschappelijke functie zou krijgen waarin ook minder draagkrachtige een plaats konden vinden.

In 1950 werd het mogelijk het toenmalige Landgoed Huize Bergen te verwerven, dit mede dankzij de medewerking van het Bisdom ’s-Hertogenbosch. In verband met de nieuwe situatie werd een stichting in het leven geroepen, die zich de exploitatie van het landgoed ten doel stelde. Deze stichting kreeg de naam ‘Stichting Huize Bergen’.

De ‘Stichting Huize Bergen’ dankt haar ontstaan aan een initiatief van ‘het Instituut voor Leken Maria Annunciatie’, dat reeds vanaf 1938 gevestigd was in een eigengebouw ‘de Wingerd’ op het landgoed. Het instituut legde zich vooral toe op de vorming van meisjes en jonge vrouwen om hen voor te bereiden op hun toekomstige taken als volwassenen.

De in 1950 nieuw opgerichte ‘Stichting Huize Bergen’ stelde zich tot doel het Landgoed Huize Bergen te exploiteren conform de wens van mevrouw Van Beuningen-Fentener van Vlissingen. In de doelstelling werd niet alleen de bevordering en het mogelijk maken van vormingswerk onder jongeren uitgedrukt, maar werd daarnaast ruimte geschapen voor bevordering van samenkomsten en cursussen op godsdienstig, charitatief, sociaal en cultureel gebied.

In de jaren zestig ontstond een samenwerkingsverband met de ‘Joannes Bosco Stichting’, eigenaresse van Conferentiehotel De Spreeuwelse Heide te Westelbeers. Hierdoor werd ‘de Stichting Huize Bergen’ een beheersstichting.

‘De oude Pauw’ werd rond 1980 verkocht voor de realisatie van drie conferentiezalen en 25 tweepersoonskamers, genaamd ‘de Goudfazant’. In 1994 werd Landgoed Huize Bergen uitgebreid met zestien tweepersoonskamers in de vorm van nieuwbouw, genaamd ‘de Nachtegaal’.

In 1996 werd er gestart met de bouw van een grote conferentiezaal, en later uitgebreid met een foyer. De nieuwbouw kreeg de naam ‘de Pauwzaal’ en ‘de Pauwfoyer’.

Als laatste werd in 1999 begonnen met de bouw van ‘de Zwaluw, met daarin zestien tweepersoonskamers.