LANDGOED HUIZE BERGEN  |  GLORIEUXLAAN 1  |  5261 SG VUGHT  |  T 073 658 04 00  |  WELKOM@HUIZEBERGEN.NL                        NL | ENReserveer Hotelkamer

Aankomst / Arrival
 title=
Vertrek / Departure
 title=
Promotiecode 

BOEK KAMER


 


Offerte
Bijeenkomst

RESERVEER VOOR:

MVO-verklaring Landgoed Huize  BergenVught, 20 oktober 2010 - Landgoed Huize Bergen ziet het milieubeleid - evenals de zorg voor veiligheid, gezondheid en welzijn - als een integraal onderdeel van de totale bedrijfsvoering, dat gericht is op een continue verbetering van haar prestaties. Het beleid is er op gericht de milieueffecten die de bedrijfsactiviteiten veroorzaken zoveel mogelijk te voorkomen, dan wel te beperken. De beheersing van de milieubelasting zijn zowel een primaire verantwoordelijkheid van het management als van iedere medewerker.

De zorg voor het milieu zal een structureel onderdeel zijn van, en samenhang vertonen met, de overige bedrijfsdoelstellingen. Alle medewerkers verplichten zich hun werkzaamheden uit te voeren in overeenstemming met de vastgestelde procedures en het daarbij behorende beleid van de onderneming en dit bovendien te beschouwen als een vanzelfsprekende wijze van handelen.

Wij organiseren onze activiteiten zodanig, dat ze een hoge prioriteit geven aan het terugdringen van energie- en waterverbruik als ook het voorkomen en verminderen van vervuiling. Ook stellen wij ons zelf doelen voor relevante milieuaspecten, inclusief de gebruikte grondstoffen en de diensten van derden, zodat wij onze milieuprestaties voortdurend kunnen blijven verbeteren.

Landgoed Huize Bergen heeft bovendien als doel een bijdrage te leveren aan het in stand houden van de flora en fauna op het landgoed en het behoud van het cultureel erfgoed. Opbrengsten uit onze organisatie komen ten goede aan de Joannes Bosco Stichting; zij ondersteunt initiatieven om het welzijn van kinderen en jongeren in moeilijke situaties te verbeteren.

Ten slotte stelt ons bedrijf zich ten doel, als uitvloeisel van het beleid, de productie van afval te minimaliseren en een nadelige invloed op de lucht het water en de bodem als gevolg van het uitvoeren van de bedrijfsvoering te beperken door middel van een effectief milieuzorgsysteem. Om er zeker van te zijn dat ons beleid consequent en overal in de organisatie wordt toegepast, heeft Landgoed Huize Bergen de vereiste maatregelen in het kader van de Green Key ingevoerd.


Meer informatie over Green Key vindt u hier.

 Duurzaam inkoopbeleid Landgoed Huize Bergen

 Energiebesparing verlichting Landgoed Huize Bergen