Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Landgoed Huize Bergen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Rijke Historie
Rijke Historie
Maatschappelijk Betrokken
Maatschappelijk Betrokken
Beste Prijsgarantie

1916-1950

Waar komen wij vandaan

In 1916 werd Landgoed Huize Bergen gebouwd in opdracht van de familie Fentener van Vlissingen–Roosenburg onder architectuur van de architect Johan Wilhelm Hanrath. Een schitterend park van zestien hectare rond de villa werd eveneens aangelegd in de negentiende eeuw door een Belgische tuinarchitect, wiens naam we niet hebben kunnen achterhalen. Het ‘vogeleiland’ in de vijver van de tuin werd voorheen bewoond door flamingo's en druk bezocht door vele soorten vogels, eenden en zwanen.

Bewoners Landgoed Huize Bergen

Na het overlijden van haar moeder nam dochter Charlotte (1880) samen met haar man Willem van Beuningen (1873) intrek in het woonhuis in 1927. Zij zijn door hun vele goede daden in de gemeente Vught niet onopgemerkt gebleven. Onder andere in de jaren '30 lieten zij arbeiderswoningen bouwen voor het toen armlastige Vught. Deze huisjes vallen tegenwoordig onder de 'Charlotte Elisabeth van Beuningen Stichting'. Ook de renovatie van het mooie raadhuis in Vught was grotendeels een geschenk van de familie aan de gemeente. Tijdens de Tweede Wereldoorlog organiseerde Charlotte verstrekking van voedselpakketten voor gevangenen van Kamp Vught.

Willem van Beuningen overleed in 1948, hierna besloot Charlotte het landgoed te verkopen. Ze had daarbij de wens dat het een maatschappelijke functie zou krijgen waarin ook minder draagkrachtige een plaats konden vinden. De koper werd het Bisdom ’s-Hertogenbosch op 23 november 1949 die van het landgoed een vormingscentrum maakte.

1950 - 1999

Het geheugen van Brabant

Landgoed Huize Bergen is een stukje van het collectieve geheugen van Brabant. Meer dan 1 miljoen mensen hebben elkaar hier ontmoet. In 1950 anders dan tegenwoordig, maar altijd met de intentie rijker te vertrekken. 

In 1950 werd het Bisdom Den Bosch de nieuwe eigenaar van Landgoed Huize Bergen die het bijna direct doorverkocht aan leidsters instituut Maria Annunciatie. Want door de groeiende vraag naar scholing en cursussen was er ruimte nodig. Vaste huurders werden de kraamopleiding en de levensschool. Het instituut legde zich vooral toe op de vorming van meisjes en jonge vrouwen om hen voor te bereiden op hun toekomstige taken als volwassenen maar ook de jeugdkampen van de Nederlandse Katholieke Sportbond waren een begrip op Landgoed Huize Bergen.

In de doelstelling werd niet alleen de bevordering en het mogelijk maken van vormingswerk onder jongeren uitgedrukt, maar werd daarnaast ruimte geschapen voor bevordering van samenkomsten en cursussen op godsdienstig, charitatief, sociaal en cultureel gebied. 

In de jaren '60 ontstond een samenwerkingsverband met de ‘Joannes Bosco Stichting’, die toen al eigenaar was van De Spreeuwel (nu EIGENTIJDSERF) te Westelbeers. Langzaam vond steeds meer bedrijfsleven hun weg naar het landgoed. In 1974 volgde slechts 4 procent van de gasten eigen cursussen. De rest volgde cursussen van derde die alleen de ruimte huurden en verder voor zichzelf zorgden.

In 1979 werd ‘De oude Pauw’ verkocht voor de realisatie van drie nieuwe conferentiezalen en 25 tweepersoonskamers, genaamd ‘de Goudfazant’. In 1994 werd dit nog eens uitgebreid met zestien tweepersoonskamers in een nieuwe accommodatie genaamd ‘de Nachtegaal’. In 1996 werd er gestart met de bouw van een grote congreszaal met een foyer. Deze nieuwbouw kreeg de naam ‘de Pauw’.

In 1999 volgde nog eens zestien tweepersoonskamers in een nieuwe accommodatie genaamd 'de Zwaluw'.

Honderd verhalen

De volledige geschiedenis van Landgoed Huize Bergen is te lezen in het boek 'Huize Bergen 100 verhalen'. De digitale versie van het boek is beschikbaar.

Ik wil graag het digitale boek