Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Landgoed Huize Bergen

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Rijke Historie
Rijke Historie
Maatschappelijk Betrokken
Maatschappelijk Betrokken
Beste Prijsgarantie

Privacy statement

Bij Landgoed Huize Bergen respecteren wij de privacy van al onze gasten op locatie en de gebruikers van onze website. Wij dragen er dan ook zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan ons verstrekt vertrouwelijk wordt behandeld en bewaard. 

Wij gebruiken uw gegevens om een reservering, offerte aanvraag of contact aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, bij de uitvoering van onze dienstverlening en bij eventuele nazorg en service na uw verblijf. Zonder uw toestemming worden deze gegevens niet voor commerciële doeleinde gebruikt.

Landgoed Huize Bergen stelt uw persoonlijke gegevens uitsluitend ter beschikking aan partners die zijn betrokken bij het uitvoeren van onze dienstverlening maar verstrekt uw gegevens nooit aan derde partijen t.b.v. commerciële doeleinde.

Welke gegevens verzamelen wij van en over u en waarvoor gebruiken wij ze.

Wij gebruiken uw gegevens om een reservering, offerte aanvraag of contact aanvraag zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen, bij de uitvoering van onze dienstverlening en bij eventuele nazorg en service na uw verblijf. Hiervoor verzamelen wij de onderstaande persoonsgegevens

Contactgegevens; naam, adres, emailadres, telefoonnummer en bedrijfsnaam.

Deze gegevens gebruiken wij om met u contact te kunnen onderhouden m.b.t. het uitbrengen van een offerte of het uitvoeren van onze dienstverlening.

Indien wij hiervoor uw nadrukkelijke toestemming hebben gebruiken wij deze gegevens ook voor commerciële doeleinde zoals nieuwsbrieven e.d. Onder aan elke mailing vindt u de mogelijkheid om uw gegevens aan te passen of om u uit te schrijven.

Betalingsgegevens; creditkaartgegevens en banknummers.

Wij gebruiken deze gegevens om uw reservering mogelijk te maken en om de factuur te voldoen.

Demografische gegevens; geslacht, geboortedatum, nationaliteit en taalvoorkeur.

Deze gegevens gebruiken wij om u de beste service te kunnen verlenen en uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. De demografische gegevens kunnen gebruikt worden om onze commerciële doelen in kaart te brengen en te realiseren.

Persoonlijke kenmerken of verblijfsvoorkeuren; dieet wensen en lichamelijke beperkingen.

Deze gegevens verzamelen wij alleen wanneer u deze zelf aan ons verstrekt of wanneer wij deze van uw reisagent / contactpersoon van de reservering hebben mogen ontvangen en gebruiken wij alleen om u de beste service te kunnen verlenen.

Zakelijke informatie; waaronder contactgegevens van een bedrijf en hun medewerkers.

Deze gegevens gebruiken wij om zodoende zaken met u te kunnen doen.

Camera/video beelden; buiten en in openbare ruimtes.

Wij gebruiken deze gegevens enkel voor de veiligheid van onze gasten en medewerkers.

Overige informatie die u ons uit eigen initiatief verstrekt
Wij verzamelen gegevens die uzelf plaatst, verstuurt of verstrekt zoals een review die u plaatst over onze accommodatie of gegevens die u ons stuurt bij een reservering zoals dieet wensen, lichamelijke beperkingen. Hieronder kan ook vrijwillig verstrekte informatie vallen die wij in een sollicitatiebrief van uw krijgen.

Voor alle gegevens geldt dat:

- wij deze alleen gebruiken binnen Europese wet- en regelgeving;
- wij deze gebruiken om onze website en diensten te verbeteren;
- wij deze nooit delen met of verkopen aan derde, zonder uw nadrukkelijke toestemming;
- wij deze wel delen met de met ons samenwerkende partners (zie Partners en hoteldiensten)
- wij deze wel delen om aan onze wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen;
- wij deze bewaren zolang als dat wettelijk wordt voorgeschreven;
- wij digitale en op papier afgedrukte informatie dusdanig vernietigen dat deze niet hersteld kunnen worden.

Partners en hoteldiensten

Wij kunnen uw persoonsgegevens verstrekken aan derde partijen die Landgoed Huize Bergen inschakelt in het kader van de uitvoering van haar dienstverlening. Deze derden zullen uw persoonsgegevens alleen verwerken ten behoeve van Landgoed Huize Bergen.

Een voorbeeld van het inschakelen van derden door Landgoed Huize Bergen is het inschakelen van Hoteliers.com voor het verwerken van uw online reservering, CreativeCreation wanneer u op de website een contactformulier heeft ingevuld, en indien u daarvoor toestemming hebt gegeven Mailchimp voor het versturen van nieuwsbrieven, Drukwerkservice voor het versturen van postkaarten naar zakelijke relaties.

Een ander voorbeeld hiervan is delen van uw gegeven met externe dienstverleners van hoteldiensten ter uitvoering van diensten die u bij ons heeft aangevraagd zoals taxi service, restaurant reserveringen of het reserveren van toegangskaarten voor een attractie.

Voor zover Landgoed Huize Bergen aan derden persoonsgegevens verstrekt, doet zij dit met inachtneming van de relevante privacywetgeving en alleen met partners die voldoen aan deze privacywetgeving.

Zonder uw toestemming zal Landgoed Huize Bergen uw persoonsgegevens nooit aan derden verstrekken voor commerciële doeleinden.

Kinderen onder de 18 jaar

Wij verzamelen niet bewust persoonsgegevens van kinderen jonger dan 18 jaar. Als ouder of wettelijk voogd mag u niet toelaten dat uw kind persoonlijke informatie bij ons indient zonder uw toestemming.

Cookies

De website van Landgoed Huize Bergen plaatst enkel cookies die noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website. Landgoed Huize Bergen gebruikt gegevens over het gebruik van de website voor de behandeling van aanvragen, maar ook om het gedrag van bezoekers van haar website te kunnen analyseren om zo een betere service te kunnen bieden. Gegevens die via cookies worden verzameld, worden slechts anoniem gebruikt door Landgoed Huize Bergen.

Op onze Cookie Verklaring pagina kunt u zien van welke cookies Landgoed Huize Bergen gebruik maakt. 

Wilt u niet dat er cookies worden geplaatst? Dan kunt u cookies eenvoudig uitzetten via uw browser. Hoe u dit moet doen kunt u vinden op de website van de Consumentenbond. Het is echter mogelijk dat sommige functies en services, op onze en andere websites, niet correct functioneren als cookies zijn uitgeschakeld in uw browser.

Gegevens wijzigen of verwijderen

Indien u een overzicht wenst van de persoonsgegevens die Landgoed Huize Bergen over u verwerkt, dan kunt u een verzoek tot inzage samen met een kopie van een geldig identiteitsbewijs, sturen naar onderstaand adres.

Indien uw gegevens niet blijken te kloppen of u anderszins bezwaren hebt tegen het verwerken van uw betreffende persoonsgegevens door Landgoed Huize Bergen, kunt u Landgoed Huize Bergen verzoeken deze gegevens te verbeteren, aan te vullen, te verwijderen of af te schermen indien deze feitelijk onjuist zijn, onvolledig of niet ter zake dienend zijn, dan wel op andere wijze in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. U kan uw verzoek sturen naar onderstaand adres.

Indien u niet langer wenst dat uw persoonsgegevens door Landgoed Huize Bergen voor marketingdoeleinden worden gebruikt, kan u dit aan Landgoed Huize Bergen kenbaar maken door hiertoe een verzoek te sturen aan info@huizebergen.nl.

Wijzigingen in Privacy Statement

Landgoed Huize Bergen behoudt zich het recht voor dit Privacy Statement te wijzigen. U wordt verzocht dit Privacy Statement regelmatig te raadplegen zodat u op de hoogte bent van wijzigingen.

Vragen en feedback

We controleren regelmatig of we aan dit Privacy Statement voldoen. Als u vragen heeft over dit Privacy Statement, kunt u contact met ons opnemen:

Landgoed Huize Bergen

Glorieuxlaan 1
5261 SG Vught
073 658 04 00
info@huizebergen.nl